سازنده تریلر بونکر

سازنده تریلر بونکر

ساخت انواع تریلر (کمپرسی -بونکر -کفی -تانکر -کمرشکن -تیغه کانتینربر- تیغه تانک- ساخت انواع مخزن )

مشاهده کامل آگهی:

سازنده تریلر بونکر